Katarzyna Duła

Katarzyna Duła

Magister Zootechniki, asystentka lekarza i opiekun zwierząt w szpitalu

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 2012 r.